K-UAS ohjelma ja jäsenlaskutus 2018

Ohessa ohjelmamme kevät ja kesä 2018. Jäsenlaskut ovat nyt myös postissa. Jos et saa laskuasi parin viikon kuluessa, niin ole yhteydessä sihteeriin. Seuraavana vuonna pyrimme hoitamaan mahdollisimman monen jäsenen laskujen lähettämiset sähköisesti (postikulujen pienentämiseksi), mutta siitä lisätietoja myöhemmin! K-UAS ohjelma/jäsentiedote kevät ja kesä 2018 Puheenjohtajan saatekirje

Continue Reading

Ampuma-aseen hankkimisluvan perusteet

Ampuma-asekouluttajia koskevat Ampuma-aselain kohdat: 45 §, 45 d § , 53 a §, 67 b § ja 69 §. Hankkimislupa käsiaseelle (pistoolille, revolverille, pienoispistoolille tai pienoisrevolverille) voidaan myöntää vain vähintään kaksi vuotta kestäneen aktiivisen ampumaharrastuksen jälkeen. Todistuksen harrastamisesta kirjoittaa ampuma-asekouluttaja. Todistus vaaditaan, vaikka luvan hakijalla olisi ennestään käsiaseita. Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa myönnetään määräaikaisena viideksi vuodeksi. Kun lupa uudistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, tarvitaan ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta. Henkilön jolla on 13.6.2011 jälkeen myönnetty harrastusperusteella toistaiseksi voimassa oleva käsiaseen hallussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun aktiivisesta harrastamisesta. Ampuma-asekouluttaja antaa myös edellä mainittujen todistusten hakijoille asiaan liittyvää neuvontaa. Todistus voidaan antaa: Kouluttajan muilta radan käyttäjiltä saamien tietojen perusteella Toisilta ampuma-asekouluttajilta saadun tiedon perusteella Kouluttajan omien havaintojen perusteella Todistuksen pyytäjän antaman näytön perusteella Todistuskäytäntö edellyttää jatkossa harrastuksen dokumentointia! Ampumaradoilla täytyy pitää ratapäiväkirjaa, johon merkitään: Kuka ampunut radalla ja milloin? Harjoitellut tai kilpaillut missä lajissa? Ammuttujen laukausten määrä Harrastajien itsensä on pidettävä ampumapäiväkirjaa, johon merkitään: Milloin ampunut?…

Continue Reading

End of content

No more pages to load

Sulje valikko