Mäntsälän Hirvihaaran radalla saa käydä ampumassa seuran harjoitteluvuoroilla noudattaen hallituksen antamia ohjeistuksia, eli paikalla ei samaan aikaan yli 10 henkeä ja 2m turvaväli muihin ampujiin.

Kun radalle mennään niin yksi henkilö toimii ammunnan johtajana (ilmoitus Toni Karlssonille ja ratavahtimestarille että ollaan menossa radalle). Ammunnan valvoja vastaa että ryhmäkokoa ja turvavälejä noudatetaan.

Sulje valikko