Johtokunta on 31.3.2021 päättänyt siirtää sääntömääräisen kevätkokouksen pidettäväksi syksyllä 2021 syyskokouksen edellä.

Tätä kirjoitettaessa lainsäädäntö edellyttäisi kyllä kokouksen järjestämistä sääntöjen määräämällä tavalla viimeistään huhtikuussa. Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan yhdistyksen hallitus voi kuitenkin kokonaisharkinnan perusteella siirtää kokouksen (ks. ministeriön tiedote alla). Ministeriössä on myös valmisteilla lakiesitys, joka mahdollistaisi kokouksen siirtämisen.

Johtokunta on päätynyt kokouksen siirtämiseen, koska siirtämisestä ei ole havaittu aiheutuvan kenellekään vahinkoa, järjestäminen fyysisenä kokouksena antaa paremmat osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuin etäkokous ja samalla voimme huolehtia tartuntariskin torjumisesta.

Lue vuoden 2020 toimintakeromus.

Voiko taloyhtiön, osuuskunnan tai yhdistyksen kokousta siirtää keväällä 2021 koronavirusepidemian takia?

Tällä hetkellä ei ole voimassa säännöstä lykkäysmahdollisuudesta.

Yhteisön hallitus voi kuitenkin lykätä kokousta tai yhdistää kevät- ja syyskokoukset. Päätöksen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa on otettava huomioon yhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt päätettävistä asioista, osakas- tai jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet sekä se, voiko lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen osakkeenomistajille tai jäsenille (ks. LaVL 2/2020 vp, s. 4 ja HE 117/2020 vp). Yleensä lykkäys tai kokousten yhdistäminen ei vaikuta päätösten pätevyyteen.

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 mennessä.

Päivitetty 26.3.2021 klo 9.43
Oikeusministeriö

Sulje valikko